Területi Innovációs Platformok országos programsorozat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával indítja útjára a Területi Innovációs Platformokat (TIP) bemutató országos programsorozatát. A programsorozat szegedi eseménye 2019. november 26-án kerül megrendezésre a Szegedi Tudományegyetemen.

Az eseménysorozat célja, hogy az egyetemi tudásbázisokra épülve olyan térségi szerveződések jöjjenek létre országszerte, amelyek egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására.

A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek, az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozva egy-egy térség innovációs képességét. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezért – az egyetemi központokra építve és a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálva – olyan új találkozási pontokat kíván létrehozni a Területi Innovációs Platformok programsorozat keretében, amely új szemlélettel segíti elő az információáramlást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést.

A novemberben induló országos programsorozat a szereplők együttműködése érdekében egy-egy térség legfontosabb innovációs szereplőit – egyetemeket, kutatóintézeteket, nagyvállalatokat, kkv-kat, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, üzleti angyalokat, országos kamarai hálózatokat – kívánja megszólítani a lehető legszélesebb körben. A programsorozatról bővebben itt tájékozódhat.

Amazing atmosphere at the DEMOLA fall season opening event in Szeged

The opening event of the Demola Programme was held on Friday, October 4th. Nearly 30 university students, including 12 foreign students, represented 16 majors of  6 faculties of the University of Szeged.

Enikő Pitó, head of the Directorate for R&D and Innovation at the University of Szeged, opened the series of events. In her speech, she told the University of Szeged joined Demola, the international innovation community, as part of the Virtus Enterprise Catalyst Programme last year. During the Demola event series, students work in international teams for 8 weeks to tackle real market challenges submitted by the companies. During this batch, they immerse themselves in creative and co-creation methods with the help of their mentors and have an excellent opportunity to expand their network too. They also gain an entrepreneurial spirit, learn more about team-based project work, and receive a Demola Global Certificate that adds additional value to their resume.

The kick-off event aimed to bring students together and help them build a team spirit as well as to connect participants with company leaders and present the company challenges. The inspiring tasks were coordinated by Erik Nyroos, co-creation expert of Demola, who brought the methodology, that has seen a decade of success so far, and the spirit of the programme to Szeged from Demola’s home country, Finland. The groups of students and mentors first had to challenge themselves in constructing tweezer towers. During the seemingly easy task, they had to contend with the instability of their structures, and in the midst of bursts of laughters, there were some who, for that reason, had to start building all over again. Following the team building tasks, participants learned something entirely new and were introduced to the Team Canvas and Context Canvas methods. In Team Canvas, team members were able to identify their individual abilities and then jointly determined what different individualskills they could take advantage of during teamwork. Context Canvas helpedgroups understand the corporate problem and identify target groups andstakeholders.

In the fall semester of 2019/2020, students will respectively work on two market challenges of two internationally recognized companies. The groups choosing the case study of Univer Product, a prominent player of the Hungarian food industry, went through the joys and trials of the kick-off day with company director, Attila Avramucz. For the rest of the semester, they all will work together with their teammates representing the traditions of their individual countries to develop new product categories that are in line with international trends. Members of the other student group will examine case studies submitted by an internationally renowned company from the robotics and automation sectors and help with their creative ideas to integrate biometric and other modern identification methods into the corporate system.

The SZTE Virtus team, which also hosts the Demola programme, aspires to promote entrepreneurship and the entrepreneurial spirit among students and researchers. In this international programme, students and researchers with innovative ideas are welcomed throughout the yearto kick off and implement their ideas with the assistance of Virtus mentors. Each semester, the Virtus Programme organises events and competitions toenhance students’ skills. In the fall semester, for example, anyone interestedcan register for a series of prototype design workshops, beginning with anOctober 11th event, focused on graphic skills. The programme has attractedstudents‘ interest so much that available spaces were filled in less than aweek, so the organisers urge students to submit their applications for laterevents as soon as possible.

Demola is a Finland-based international innovation challenge platform which currently operates in 17countries. It brings together students and leading brands: multidisciplinary project teams work on real company challenges, with co-creation method, for 8weeks to develop the best possible solution to the challenges submitted by the participating companies. The team must demonstrate and pitch the results of the project work to the representatives of the sponsoring company.

The University of Szeged joined the Demola Global in 2018, within the framework of the Virtus EnterpriseCatalyst Programme, aiming to create a young, open, multidisciplinary community at the University that works with creative ideas and methods to solve realmarket problems.

For any queries about Demola at the University of Szeged, contact Zsolt Nagy at zsolt.nagy@demola.net


II. Drón Konferencia és Expo rendezvény

2019-ben is megrendezésre kerül az immáron II. Drón Konferencia és Expo az Informatika a Társadalomért Egyesület közreműködésével. Az iparág és a felhasználói igények exponenciális növekedésére tekintettel, ebben az évben a rendezvény kiemelt témája a drónok kereskedelmi célú felhasználása lesz. Így például reflektorfénybe kerülnek a drón taxik, de azok a startupok is, amelyek a drónok, vagy önvezető légi járművek piacán kívánnak tevékenykedni.

A konferencia időpontja: 2019. november 8., péntek, 09.30 – 17.00
A konferencia helyszíne: Várkert Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.

A rendezvény regisztrációköteles, melyittérhető el.

Óriási hangulat a Demola program őszi nyitó rendezvényén Szegeden

A Demola programsorozat első, ismerkedős tréningjét október 4-én, pénteken rendezték meg. A Szegedi Tudományegyetem 6 karának 16 szakját képviselte a közel 30 egyetemista, köztük 12 külföldi hallgató.

Pitó Enikő, a Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs igazgatója nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Beszédjében elmondta, hogy a Szegedi Tudományegyetem Virtus Vállalkozáskatalizátor Programban tavaly csatlakozott a nemzetközi innovációs közösséghez, a Demolához. A Demola eseménysorozat során a hallgatók 8 héten keresztül, nemzetközi csapatokban dolgoznak egy vállalat valós piaci problémájának megoldásán. Ez idő alatt kapcsolati hálójuk növelésén felül, kreatív és co-creation módszerekkel ismerkednek meg, amelyeknek megvalósításában mentoraik segítenek. Ezen felül a versenyzők elsajátítják a vállalkozói szemléletet, a csapatban való projekt alapú munkavégzést, valamint az önéletrajzukat színesítő, Demola Global bizonyítvánnyal is gazdagodnak.

Az október 3-i rendezvényt a hangzatos kick-off névvel illették, aminek célja az ismerkedés és a csapatszellem kialakítása volt, valamint az hogy a résztvevők megismerkedhessenek a cégvezetőkkel és a cégek által behozott kihívásokkal. Az érdekesebbnél érdekesebb feladatokat a finn származású, Erik Nyroos, a Demola program Co-Creation szakértője koordinálta, aki a Demola hazájából hozta el Szegedre az egy évtizede működő finn módszertant és a program szellemét. A diákokból és mentorokból álló csoportoknak először csipesztorony építésben kellett megmérettetniük magukat. A könnyűnek látszó feladat során meg kellett küzdeniük építményeik instabilitásával és akadtak olyanok is, akiknek ebből kifolyólag nevetések közepette újra neki kellett látniuk az építkezésnek. A későbbiek során a csapatépítő játékos feladatok mellett már ez alkalommal is tanulhattak valami újat a résztvevők, hiszen a versenyzők megismerkedhettek a Team Canvas és Context Canvas módszerekkel. Előbbi során a csapattagok azonosíthatták egyéni képességeiket majd közösen meghatározták, hogy a különböző egyéni készségeket a csapatmunka során mire tudják hasznosítani. A Context Canvas pedig segített a csoportoknak a vállalati probléma megismerésében, valamint a célcsoportok és az érintettek meghatározásában.

A 2019/2020-as őszi félévben a hallgatók két nemzetközileg elismert vállalat két-két piaci problémáján dolgozhatnak. Azok a csoportok, akik az élelmiszeripari szektor kiemelkedő szereplőjének, azaz az Univer Product tanulmányát választották, a cég vállalati kapcsolatainak igazgatójával, Avramucz Attilával együtt mentek keresztül a kick-off nap feladatainak örömein és megpróbáltatásain. A szemeszter hátralevő részében pedig ki-ki a saját országának szokásait reprezentálva dolgozik együtt csapattársaival, hogy új, nemzetközi trendeknek megfelelő termékkategóriák kerüljenek kialakításra. A másik hallgatói csoport tagjai pedig egy szintén nemzetközileg elismert, a robotika és az automatizáció szektorában tevékenykedő vállalat esetpéldáit fogják vizsgálni és kreatív ötleteikkel segíteni. Ők itt biometrikus és egyéb modern azonosítási módszerek vállalati rendszerbe történő integrálásán dolgoznak.

A Demola programnak is helyet adó SZTE Virtus csapata céljául tűzte ki a vállalkozói szemlélet és a vállalkozói kedv népszerűsítését az egyetemisták és a kutatók körében. Így e nemzetközi program keretében egész évben tárt karokkal várják az innovatív ötlettel rendelkező hallgatókat, kutatókat, hogy a Virtus mentorainak támogatásával segíthessenek elindulni ezen elképzelések beindításában, sőt adott esetben megvalósításában is. A Virtus Program keretében minden szemeszterben a hallgatók készségeit bővítő programokat és megmérettetési lehetőséget szerveznek. Az őszi félévben például prototípus-tervezési workshop sorozatra regisztrálhatnak az érdeklődők, amelynek első állomása a grafikai készségekre koncentráló, október 11-i rendezvény. E program annyira felkeltette az egyetemisták érdeklődését, hogy kevesebb, mint egy hét alatt beteltek a helyek, így a szervezők arra sarkallják a hallgatókat, hogy minél előbb adják le jelentkezésüket a későbbi eseményekre.

Startup training és prototípusépítő workshop a Szegedi Tudományegyetemen

Október 9-én indul az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságának közreműködésével megvalósuló két programsorozat. A nívós eseményeken a résztvevők napjainkban releváns témákban mélyedhetnek el, képzéseken vehetnek részt, versenybe szállhatnak saját startup ötletükkel, melyet szakmai mentorok segítségével csiszolhatnak tökéletesre. Mindezek lehetőséget nyújtanak az SZTE hallgatóinak és kutatóinak, hogy fejlődjenek, tapasztaljanak, és megvalósítsák ötleteiket.

Október 9-én indul a Startup Training rendezvénysorozat. Tematikáját tekintve három részből áll, melyekből a legkiemelkedőbb a sorban harmadik, a november 20-ai ötletverseny. Ezt előzik meg a Design Thinking és a GrowthHacking című workshopok, melyek kettős feladatot látnak el. Egyrészt az aktuális téma iránt érdeklődő személyek informálódását és oktatását, másrészt a versenyre jelentkezők előzetes felkészítését.  

A Startup Training rendezvénysorozat október 9-én 15 órától startol a Design Thinking workshoppal, melynek az SZTE Rektori Hivatal 5. számú terme ad otthont. A rendezvény témáját adó design thinking egy olyan interaktív folyamat, mely arra hivatott, hogy megpróbáljuk megérteni a felhasználót, megnevezni a kihívásokat, újra definiálni az esetleges problémákat, mindezt azért, hogy meghatározásra kerüljön egy megoldás vagy egy alternatív stratégia.

A rendezvénysorozatban másodikként kap helyet a Growth Hacking workshop, mely két napon keresztül, november 8-9-én 10 órától várja az érdeklődőket a Szent-Györgyi Albert Agórában. A workshop célja a leghatékonyabb és legeredményesebb módszerek azonosítása a vállalkozás növekedési pályára állításához.

A workshopsorozat megkoronázásaként ötletversenyen mérkőzhetnek meg a résztvevők, ahol szakmai zsűri előtt prezentálhatják vállalkozás ötleteiket. A zsűri javaslata alapján a legkidogozottabb ötletekkel rendelkező csapatok jutnak tovább a 2020-as döntőbe. Az SZTE szakmai mentorai személyesen nyújtanak segítséget az ötletek tökéletesre fejlesztéséhez, melyet nemzetközi környezetben mutathatnak be szerb csapatokkal versenyezve.

A Startup tréningekkel párhuzamosan október 11-ei kezdéssel egy négy alkalomból álló Prototípusépítő workshopsorozatot is szerveznek. Az első tréningen, október 11-én a „Rasztergrafika, Vektorgrafika, 2D animáció” témakörökben a résztvevők megismerkednek néhány alapvető számítógépes grafikai eszközzel, mint például a Photoshop vagy az Inkscape. Lehetőségük nyílik továbbá 3 dimenzióban alkotni és ezeket az alkotásokat később „életrekelteni”. Mindezeken felül ízelítőt kapnak november 15-én az elektronika és a robotika világából.

Az események részleteiről a következő linkekre kattintva tájékozódhat: